Vợ ngài ngã liên tục đấy!

 

Một linh mục quá mệt mỏi vì các giáo dân của mình cứ đến thú tội ngoại tình của họ, ông tuyên bố:


– Nếu các con còn phạm tội ngoại tình, ta sẽ chưa làm linh mục nữa!


Để đối phó với cha, các giáo dân quy ước bí mật với nhau chính là sẽ không nói từ ngoại tình nữa mà thay chỉ bằng đến từ vấp ngã. Mọi việc sau đó đều tốt đẹp cho đến ngày vị linh mục kia qua đời. Vị linh mục mới, sau vài buổi rửa tội, đến mắc ông thị trưởng , và tỏ vẻ lo lắng:


– Ngài phải cho sửa chữa trị lại đường xá trong thị trấn mới được. Khi các giáo dân đến xưng tội, họ than phiền về việc bị vấp ngã.


Ông Thị trưởng phá lên cười vì sự ngây ngô của người mới đến. Vị linh mục bực tức:


– Tôi không hiểu ông cười cái gì. Tuần này vợ ông đã bị vấp ngã ba lần rồi đấy!


K.T (sưu tầm)

Không có nhận xét nào:
Write comments