Đồ lưu niệm

 

Một bà nói với bạn thân của chồng vừa quá cố:


– Tôi muốn ông nhận một đồ lưu niệm duy số 1 chồng tôi để lại.


– Đó là gì vậy?


– Chính tôi đây!


Thể thao & Văn hóa

Không có nhận xét nào:
Write comments