Khuyết điểm

 

Này, chàng rể mới của bà thế nào?- Tất cả đều được, chỉ phải tội chưa biết đánh bạc!- Nhưng đó là ưu điểm của anh ta đấy chứ?- Không, khuyết điểm lớn bà ạ. Thằng đó không biết đánh bạc nhưng cứ đâm đầu vào chơi.K.T (sưu tầm)

Không có nhận xét nào:
Write comments