Nghề tội lỗi

 

Hàng rào ngăn cách giữa Thiên Đàng và Địa Ngục bị đổ ngã. Chúa mới gọi Quỷ Satan mà nói:- Chúng ta phải sửa lại cái hàng rào. Ta chịu một nửa tốn phí và ngươi phải trả một nửa.Satan đến từ chối:- Ông muốn sửa thì ông cứ sửa mình ông đi, tôi không trả tiền phí tổn. Đó chính là việc của ông thực hiện mà.Chúa dọa chính là sẽ thưa Satan ra tòa. Satan trả lời:- Cứ việc thưa đi, xem làm sao ông tìm ra luật sư trên thiên đàng chứ!!!


K.T (sưu tầm)

Không có nhận xét nào:
Write comments