Nghĩ đến cha

 

Toà hỏi một bị cáo:


– Khi thực hiện hành vi ăn cướp, anh chưa nghĩ gì tới người cha già đau yếu sao?


– Thưa toà, có chứ ạ, Tuy nhiên tôi chẳng thấy trong cửa hàng đó có thứ gì hợp với ông ấy cả.


K.T (sưu tầm)

Không có nhận xét nào:
Write comments