Bí quyết

 

Một chủ trại Mỹ rất sành sỏi trong nghệ thuật lừa các Công ty bảo hiểm. Ông ta mua một trang trại, bảo hiểm một khoản tiền lớn và sau khoảng mười lăm ngày, trang trại cháy rụi. Rồi ông ta mua một trang trại khác , cứ thế, cứ thế.


Sự việc diễn ra lặp đi lặp lại như vậy trong mười năm trời mà chưa ai bắt lỗi đã được ông ta, dù các cuộc đièu tra đã được tiến hành rất tỉ mỉ. Cuối cùng, nhờ tiền đền bù mà các Công ty bảo hiểm trả, ông ta trở thành một ông chủ lớn trong ngành nông nghiệp.


Một hôm, ông ta tiếp một ông hàng xóm đến thăm cơ ngôi bao la cảu ông ta. Rồi ông ta mời khách một ly Whisky.


Ông khách lấy tỏng túi ra một điếu thuốc, đánh lửa để châm, Tuy nhiên bật lửa lại hết xăng. Khách bèn quay sang chủ, hỏi:

Không có nhận xét nào:
Write comments