Triết học

 

Hiệu trưởng xem bản dự trù văn phòng phẩm của khoa lý, thở dài bảo chủ nhiệm khoa:


– Tại sao khoa vật lý luôn đòi hỏi những thứ đắt tiền thế? Khoa Toán chẳng hạn, chỉ xin tiền mua giấy, bút chì , và tẩy!


Suy nghĩ một chút, ông hiệu trưởng nói thêm:


– Khoa triết còn xin ít hơn nữa. ngay cả tẩy, họ cũng chưa cần.


Thể thao & Văn hóa

Không có nhận xét nào:
Write comments