Chàng ngốc

 

Một anh chàng hỏi một chàng khác:


– Cậu có thể ăn đã được bao nhiêu quả táo khi bụng cậu trống rỗng?


– Bốn quả.


– Đồ ngốc! khi cậu đã ăn một quả, thì bụng cậu không còn trống rỗng nữa…


Thấy chuyện hay là quá, anh chàng thứ hai vội chạy ngay đến anh chàng thứ ba và hỏi liền:


– Này, cậu có thể ăn được mấy quả táo khi bụng cậu trống rỗng?

Không có nhận xét nào:
Write comments