Con vẹt của thuyền trưởng

 

Một nhà ảo thuật trình diễn trên một chiếc tàu ở vùng biển Caribê. Mỗi tuần khán giả lại khác nhau nên nhà ảo thuật có thể sử dụng cùng một mẹo hết lần này đến lần khác. Chỉ có một rắc rối: con vẹt của thuyền trưởng đã được xem buổi biểu diễn mỗi tuần và bắt đầu hiểu nhà ảo thuật đã làm những gì.


Mỗi khi hiểu được, đang buổi biểu diễn nó liền hét toáng lên: “Xem kìa, không phải chính là cái mũ đấy đâu. Nhìn kìa ông ta đang giấu những bông hoa ở dưới bàn! Này, tại sao tất cả các quân bài đều chính là át bích?”


Nhà ảo thuật rất nhiều tức giận nhưng không thể thực hiện gì được, suy cho cùng đấy là con vẹt của thuyền trưởng.


Một ngày nọ chiếc tàu gặp nạn , và chìm. Nhà ảo thuật thấy mình đang bám vào một tấm ván giữa đại dương cùng với, tất nhiên chính là con vẹt. Họ nhìn nhau căm giận Tuy nhiên chưa thốt ra một lời nào. Một ngày trôi qua, một ngày và lại một ngày nữa. Sau một tuần cuối cùng con vẹt nói: “OK tôi chịu thua. Ông đã thực hiện gì với con tàu vậy?”


K.T (sưu tầm)

Không có nhận xét nào:
Write comments