Bay nhanh...

 

Có hai con đại bàng đang bay với nhau. Bỗng nhiên nó thấy một chiếc máy bay phản lực bay ngang qua.


Đại bàng A: Làm sao mà mấy thứ đó có thể bay nhanh thế nhỉ ?


Đại bàng B:  Mày thử bị đốt đuôi như nó coi mày có bay nhanh như thế không.


K.T (sưu tầm)

Không có nhận xét nào:
Write comments