Cụ nội

 

Chủ một nhà hàng cho treo ngoài cửa tấm bảng có dòng chữ sau: “Vào ăn ở đây, bạn chưa phải trả tiền, mà sau này các chắt của bạn sẽ trả thay bạn!”


Trông thấy tấm bảng ấy, ngay người khách đầu tiên đã gọi một bữa thật thịnh soạn, với những loại rượu vang quý nhất, rồi khi phục vụ bàn đưa tờ hóa đơn thanh toán ra, ông khách chỉ dòng chữ trên bảng và nói:


– Hóa đơn này, các chắt của tôi sẽ thanh toán!


– Hoàn toàn đúng thế, thưa ông, sau này các chắt của ông sẽ thanh toán hóa đơn của ông, Tuy nhiên tờ hóa đơn này chính là của cụ nội ông!

Không có nhận xét nào:
Write comments