Dẻo mồm

 

Vợ cằn nhằn chồng:


– Sao sáng nào anh cũng đi cà phê, trưa thì đọc báo, tối lại đi nhậu hết vậy?


– Anh thực hiện vậy vì em thôi.


– Tại sao lại vì em?

Không có nhận xét nào:
Write comments