Cô Ôsin xinh đẹp

 

* Bệnh nhân bắt tay bác sĩ cám ơn rối rít và nói:


– Thưa bác sĩ, đến từ nay mọi người cũng sẽ làm bạn tốt nhất của nhau. Tôi nghĩ rằng nếu tôi lại đi trả tiền công cho ông thì nghĩa là tôi quá khinh thường ông. Nhưng chắc ông sẽ rất vui khi biết tôi đã ghi tên ông trong bản di chúc của tôi.


– Ông thật đáng mến, – bác sĩ đáp. Ngẫm nghĩ một chút bác sĩ hỏi: – Tôi xem lại đơn thuốc tôi vừa kê cho ông được chứ?


– Được ạ! Nhưng để làm gì?


– Tôi muốn thay đổi một chút xíu trong đó…


* Cô Ôsin xinh đẹp bị ốm nên bà chủ phải nhờ người đi mời bác sĩ. Bác sĩ đến, khám bệnh cho cô gái, nhưng khi bà chủ vừa bước ra ngoài, cô liền thì thầm với ông ta:

Không có nhận xét nào:
Write comments