Lời cầu nguyện

 


Có ai biết cầu nguyện không


Một cơn bão khủng khiếp ập tới, thuyền trưởng biết tàu của mình đang chìm dần.


Ông hét to:


– Ở đây có ai biết cầu nguyện không?


Một thuyền viên bước lên:


– Có! Để tôi cầu nguyện cho.

Không có nhận xét nào:
Write comments