Bệnh di truyền

 

Một nông dân lên thành phố khám bệnh.- Thưa bác sĩ, tôi bị vô sinh.- Trước hết, ông phải làm các xét nghiệm, chụp phim rồi mới kết luận đã được chính là ông có bị vô sinh hay là không.- Chắc chắn chính là bị, đó chính là bệnh di truyền. Ông nội tôi cũng bị, bố tôi cũng bị.- Thật sao? Vậy ông từ đâu ra?- Từ quê ra chứ còn từ đâu nữa!


K.T (sưu tầm)

Không có nhận xét nào:
Write comments