Bệnh nghề nghiệp

 

* Căn cứ vào đâu để nhận ra một thợ in?


– Anh ta có vết mực ở trên giày.


Căn cứ vào đâu để nhận ra một nhà nông?


– Anh ta có vết đất trên giày.


Căn cứ vào đâu để nhận ra một công chức?


– Anh ta có vết cà phê ở trên giày.


* Một công chức đến gặp bác sĩ:


– Thưa bác sĩ, tôi ngáy to quá.


– Và điều đó tác động tới vợ ông?


– Không, tôi không có vợ.


– Vậy ông ngáy to thì có sao?


– Tôi đã bị đuổi việc khỏi 5 văn phòng rồi.


* Một anh chàng đang ngồi ở quán ven đường thì trông thấy có 2 người đang làm việc ở bên kia đường. Một người dùng khoan để khoan những cái hố sâu khoảng 2 mét, tiếp đó, người kia đến, dùng máy xúc lấp cái hố lại. Rồi họ chuyển công cụ đến chỗ cách đó những 2,5 mét, , và vẫn thế, cứ một người đào hố, một người lấp hố.

Không có nhận xét nào:
Write comments