Bắn trả

 

Viên sĩ quan chỉ huy tiểu đoàn dự bị nổi giận trước đám lính của mình:


– Tôi chưa thể hiểu nổi tại sao những người đã được huấn luyện tốt như các anh, mạnh khoẻ như các anh, thi bắn bia ai cũng đã được 10 điểm…, vậy mà khi ra trận chỉ rúc mặt trong công sự , và nã đạn lên giời. Các anh hãy giải thích cho tôi xem nào?


– Chỉ một lý do thôi, thưa ngài.


– Lý do gì?


– Những cái bia thì chưa biết bắn trả.


K.T (sưu tầm)

Không có nhận xét nào:
Write comments