Nhưng đó là sư tử!

 

(Thethaovanhoa.vn) – Một con cáo nhạo báng sư tử vì sư tử vì nó chẳng bao giờ đẻ đã được quá một con như cáo.


“Chỉ một thôi!” – sư tử trả lời – “nhưng đó là một con sư tử!”.


***


Bò , và muỗi mắt


 Một con muỗi mắt bé tí xíu đậu ở trên mỏm sừng của một con bò. Sau khi nó nghỉ ở đó một chút, nó lại chuẩn bị bay đi. Nhưng trước khi nó bay đi, nó nói: “Chào ông! Ông chắc hẳn sẽ rất vui mừng khi tôi bay đi.”


“Cũng vậy thôi,” Bò trả lời. “Tao còn chẳng biết chính là mày đang đậu ở đó nữa là”.

Không có nhận xét nào:
Write comments