Tỏa sáng trên sân khấu

 

Hai bạn nhỏ nói chuyện với nhau:


– Bố tớ là thành viên của đoàn cải lương tỉnh đấy.


– Bố cậu thực hiện việc gì trong đoàn?


– Tài năng của bố tớ đêm đêm tỏa sáng trên sân khấu.


– Thế à, bố cậu thường đóng vai gì?


– Điều khiển ánh sáng.

Không có nhận xét nào:
Write comments