Chỉ ngủ

 

Một công chức ngủ gà, ngủ gật bên bàn thực hiện việc. Trưởng phòng thấy vậy nhắc nhở:


Này, ngủ trong lúc làm việc là chưa được.


Nhưng tôi có như thế đâu ạ.


Anh không như thế nào?

Không có nhận xét nào:
Write comments