Sai sót

 

Giám đốc tài chính nói với anh kế toán mới tuyển:- Anh lập cho tôi bản thu – chi của công ty. Tôi chưa muốn có sai sót nhỏ nào nên anh hãy kiểm tra 3 lần cho chắc. Nhớ chưa!- Dạ! tôi nhớ rồi.Ngày hôm sau, anh kế toán tới văn phòng sếp, chồng một chồng hồ sơ.- Anh có nhớ cộng đi cộng lại đúng 3 lần chưa?- Dạ, có. Vì thế tôi mới trình sếp 3 kết quả khác nhau.- !?!K.T (sưu tầm)

Không có nhận xét nào:
Write comments