Số La Mã

 

Một nghệ sĩ đến mắc ông bầu gánh xiếc.


– Thưa ông, tôi trượt pa-tanh rất nhiều thiện nghệ, tôi có thể trượt theo hình con số tám trăm tám mươi tám nghìn tám trăm tám mươi tám.


– Tôi e rằng tiết mục ấy không độc đáo lắm.


– Vâng, thưa ông, nhưng tôi đang nói về những con số La Mã cơ.

Không có nhận xét nào:
Write comments