Vật liệu gì dẻo và bền nhất

 

Thầy: Sắt, thép, đồng… vật liệu nào dẻo dai và bền nhất?


Trò: Thưa thầy là… Thưa thầy cho 5 phút suy nghĩ ạ… Thưa thầy vật dẻo dai và bền nhất đó chính là sợi tóc ạ.


Thầy: Làm gì có chuyện đó sợi tóc làm sao có thể dẻo hơn sắt thép được?


Trò: Thưa thầy chẳng phải người ta nói nghìn cân treo sợi tóc đó thôi ạ.


N.L (sưu tầm)

Không có nhận xét nào:
Write comments