Hiểu nhầm

 

Bà Jenkins chính là chủ một cửa hàng ăn nhỏ ở Southampton. Southampton là một cảng lớn. Bà Jenkins thuê hai cô hầu bàn trẻ , và một người nấu bếp để giúp bà.Một hôm, có một anh thuỷ thủ trẻ vào cửa hàng, ngồi vào bàn , gọi cô hầu đến để gọi món ăn rồi chỉ sau đó vài phút anh ta đứng dậy ra đi. Thấy thế bà chủ rất ngạc nhiên. Bà gọi cô hầu lại hỏi tại sao anh ta bỏ đi không ăn.Cô hầu trả lời: “Dạ, anh ta gọi món thỏ rán. Khi tôi vào bếp để gọi món ăn đó thì con mèo ngồi ngay cạnh cửa, tôi dẫm phải đuôi nó. Nó kêu lên một tiếng sợ hãi. Thế chính là anh lính thuỷ đứng dậy, vội vã đi ra cửa”.


K.T (sưu tầm)

Không có nhận xét nào:
Write comments