Khỏi chạy trốn

 

Đội trưởng đội lao động xếp đầy sắt thép lên xe cút kít của một anh công nhân mới vào nghề. Anh công nhân gãi gãi gáy:


– Có lẽ ông nên buộc vào hai nách tôi mỗi bên một tấm bê tông nữa.


– Để thực hiện gì? – đội trưởng hỏi.


– Để tôi không thể chạy chốn khỏi đây được.

Không có nhận xét nào:
Write comments