Câu đố, hại não: Trả lời đúng câu này chứng tỏ IQ của bạn khá cao

 


Trả lời đúng câu này triệu chứng tỏ IQ của bạn khá cao

>> Xem đáp án


Nancy


Lúc 4 giờ 20 phút, kim giờ , kim phút tạo với nhau góc bao nhiêu độ?


Lúc 4 giờ 20 phút, kim giờ , và kim phút tạo với nhau góc bao nhiêu độ?Tại sao người nữ giới lại nhìn đứa trẻ?


Tại sao người nữ giới lại nhìn đứa trẻ?

Không có nhận xét nào:
Write comments